Debate at Arendalsuka – Lenge leve batteriet

Debate at Arendalsuka – Lenge leve batteriet
Hagal dro til Arendal og kjørte debatt! Vi samlet et spennende panel med deltakere fra politikk og næringsliv for å diskutere fremtiden for ombruk av batterier.

Paneldeltakere:

Mathias Fischer, statssekretær i Klima- og miljødepartementet (V)
Edel Sheridan, senior forretningsutvikler i SINTEF, avdeling for elkraftteknologi
Einar Kilde Evensen, industrispesialist fornybar energi i DNB
Henrik Lystad, CEO i Norwaste
Kent Thoresen, gründer og Chief Innovation Officer i Hagal

Verden står overfor et omfattende systemskifte mot et nullutslippssamfunn. Over hele verden skal fossil energi fases ut og transport elektrifiseres, og i Norge trappes det nå opp for storskala produksjon og resirkulering av batterier.

De kommende årene vil enorme mengder brukte batterier fra elbiler og elferger ende sitt liv på gjenvinningsanlegg – det kreves imidlertid mye ressurser både for å produsere batterier og resirkulere materialene fra batteriene. EUs nye batteridirektiv adresserer i stor grad resirkulering og ombruk av batterier, og går mot full anvendelse i 2023. Men uansett hvor stor del av batterimaterialene som gjenvinnes, vil det totale behovet for nye råmaterialer øke voldsomt frem mot 2030. Derfor er det viktig at de batteriene som alt er produsert blir brukt så lenge som mulig. For batteri- og bilindustrien er det ingen tiltak som i større grad reduserer CO2 avtrykket enn livsforlengende ombruk av elbil-batterier.

Løsningen finnes, og den er norsk. Med ny teknologi og kunstig intelligens kan aktører som Hagal forlenge levetiden på batteriene. Det er mulig å friskmelde batterier og gjenbruke disse i energilagringsløsninger for sol og vind, i batteriløsninger for ferger og byggeplasser, eller som grønn energikilde for annen kritisk infrastruktur. Ja, alle batterier skal til slutt resirkuleres, men la oss først sørge for at all innsats, energi og materialer som har gått med til å lage batteriene omsettes i lang brukstid.

Hagal Brand Logo

Maximising battery life for a cleaner tomorrow.

Copyright © 2020-2024 Hagal AS. All Rights Reserved.

Copyright © 2020-2024 Hagal AS.
All Rights Reserved.